НАШІ СТУДЕНТИ ЗАРОБЛЯЮТЬ ПОНАД 2000$ НА МІСЯЦЬ

Наші випускники працюють у великих компаніях світового рівня. Подавай
заявку на вступ і отримуй сучасну освіту, яка
гарантує працевлаштування.

Про КАФЕДРУ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» на освітній програмі «Комп’ютерні науки», за спеціалізацією «Управління проектами у сфері інформаційних технологій», а також магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» на освітній програмі «Управління проектами у сфері інформаційних технологій».

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Кафедра стратегічного управління була створена в 2000 році. У 2001 р вперше в Харківській області на кафедрі була відкрита підготовка фахівців, а з 2003 р - підготовка магістрів за спеціальністю «Управління проектами». З 2008 р кафедра вела підготовку бакалаврів за напрямом «Комп'ютерні науки». З 2016 р кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 122- «Комп'ютерні науки».

Завідувач кафедри стратегічного управління, проф., Д.т.н. І.В.Кононенко - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник директора Інституту машин і систем Мінпромполітики та НАН України (1993-2002 рр.), Національний експерт UNIDO (1995-1996 рр.), Автор ряду книг з прогнозування І стратегічного управління. Має великий досвід проведення семінарів-тренінгів для підприємців, представників органів влади в рамках міжнародних програм USAID, AED і інших, керував низкою проектів щодо формування та вдосконалення стратегій розвитку компаній, впровадження систем збалансованих показників, управління проектами та портфелями проектів.

Кафедра об'єднує фахівців з багаторічним досвідом роботи в галузі створення моделей, методів, інформаційних технологій прогнозування, стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами. Колектив кафедри має значний досвід консалтингу та проведення тренінгів для бізнес структур та органів влади.

Наукові напрямки:

Колектив кафедри веде роботи в наступних напрямках:

- створення моделей, методів, інформаційних технологій формування та реалізації портфелів, програм, проектів;

- розробка і реалізація стратегій розвитку підприємств в різних галузях економіки;

- створення методів і інформаційних технологій довгострокового прогнозування соціально-економічних процесів в масштабі держави, регіону, підприємства;

- підготовка та експертна оцінка бізнес-планів та інвестиційних проектів відповідно до вимог Організації Об'єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO)

- впровадження на підприємствах технологій управління проектами, програмами, портфелями;

- підвищення кваліфікації менеджерів у сфері високих технологій управління.

Випускають спеціальності і освітні програми:

Бакалаври денної форми навчання: спеціальність 122- «Комп'ютерні науки», освітня програма «Комп'ютерні науки», спеціалізація «Управління проектами в сфері інформаційних технологій»,

Магістри денної та заочної форм навчання: спеціальність 122- «Комп'ютерні науки», освітня програма «Управління проектами в сфері інформаційних технологій».

НАШІ ПАРТНЕРИ

Кафедра співпрацює з лідируючими IT компаніями. Студенти регулярно проходять практику і
отримують досвід і знання на реальних проектах. Випускникам з хорошим рівнем
знань пропонується стажування та подальше працевлаштування

2
4
3

ВІДГУКИ ВИПУСКНИКІВ

ЯК ВЧИНИТИ?

Ми завжди раді вітати нових студентів на нашій кафедрі Стратегічного управління. Для отримання інформації про вступ заповніть форму нижче.